Incasso

Laat PayByLink jouw automatische incasso's afhandelen.

Automatische incasso

Wachten op betalingen, herinneringen versturen of nabellen? Met een automatische incasso is dat verleden tijd. Bij een automatische incasso kun je, met toestemming van de klant, periodiek een bedrag van bankrekening of creditcard afschrijven. Een automatische incasso is bijvoorbeeld handig bij terugkerende betalingen. Denk hierbij aan een (telefoon)abonnement, huurkosten, of een lidmaatschap. Deze kosten worden periodiek in rekening gebracht, bijvoorbeeld maandelijks, jaarlijks of per kwartaal. Via PayByLink kunnen deze bedragen automatisch geïnd worden via de bank of de creditcardmaatschappij.

incasso automatische incasso
incasso incasseren via bank

Incasseren via bank

Maak je gebruik van de mogelijkheid om bedragen te innen via de bank, dan is daar wel eerst een bankmachtiging voor nodig. Jij moet eerst een machtiging van je klant krijgen om periodiek geld van zijn of haar rekening af te schrijven. Is dit eenmaal geregeld, dan kunnen de automatische incasso’s via PayByLink verwerkt worden. Als de klant je een bedrag verschuldigd is voor een gekocht product of dienst, dan kan het bedrag direct via PayByLink doorgestuurd worden naar de bank om geïnd te worden. Bedragen kunnen zowel via het dashboard, een batch of een API geïnd worden. En als er gestorneerd wordt of er iets fout gaat, kun je direct een email met betaallink sturen zodat het openstaande bedrag alsnog betaald wordt. Zo biedt een automatische incasso via PayByLink je meer zekerheid op een snelle betaling.

Innen via creditcard

Je kunt PayByLink ook gebruiken om automatisch te innen via een creditcard. De eerste stap is hierbij dat de internetkassa weet wat de relatie is tussen het klantnummer en het creditcardnummer van je klant. Om deze relatie te leggen moet de eerste betaling altijd online door de kaarthouder zelf via de internetkassa plaatsvinden.

De relatie tussen het klantnummer en het creditcardnummer wordt dan vastgelegd in een ‘token’. Tokenization is een technologie waarbij gevoelige gegevens wordt vervangen door een unieke combinatie van letters en/of cijfers. Na deze eerste stap kun je via PayByLink nieuwe transacties direct belasten op de creditcard zonder noodzakelijke actie van je klant. PayByLink geeft daarbij bedragen door aan de internetkassa, maar dus geen kaartnummer. Door gebruik te maken van tokens kan de internetkassa gemakkelijk en veilig de betaalopdrachten uitvoeren. 

incasso innen via creditcard

Meer informatie over PayByLink

En dat kan je doen, hoe het het beste bij jou past: via e-mail, via sms of door gebruik te maken van een QR-code.
Verstuur je verzoeken handmatig, via de mobiele POS, in een batch of geautomatiseerd via een API.