Privacybeleid

Privacybeleid PayByLink

PayByLink B.V. gevestigd aan de Veenweg 158-B, 3641 SM Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
PayByLink B.V.
Veenweg 158-B
3641 SM Mijdrecht
+31(0)20-2148000
Kamer van Koophandel (KvK): 62403605
https://www.paybylink.com

Als u vragen heeft t.a.v. ons privacy statement of de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon hiervoor via: [email protected]

Let op: wij mogen telefonisch géén individuele persoon gerelateerde informatie doorgeven. Ook niet als u belt met een vraag over uw eigen gegevens. Daarom corresponderen wij, over uw vragen, uitsluitend via e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PayByLink B.V. verstuurt, in opdracht van haar klanten, (betaal)links via o. a. e-mail en sms naar consumenten of bedrijven voor de betaling van goederen of diensten die bij deze klanten besteld zijn. Om deze (betaal)links te versturen, verwerkt PayByLink persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige (persoons)gegevens die actief door onze klanten verstrekt worden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PayByLink B.V. verwerkt standaard geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PayByLink B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het versturen van (betaal)links
– het versturen aan de klanten van
   o rapporten
   o facturen
   o overzichten van verwerkte betalingen/ contracten/ machtigingen

Geautomatiseerde besluitvorming

PayByLink B.V. neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PayByLink B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PayByLink B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Per klant stemmen wij af hoe lang deze termijn moet zijn. We verwijzen u graag naar het privacy statement van onze klanten voor de exacte termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

PayByLink B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PayByLink B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PayByLink B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PayByLink B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PayByLink B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PayByLink B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].