Periodieke transacties: SEPA & creditcard via één koppeling

blog-periodieke transacties

In de afgelopen jaren is er veel veranderd als het gaat om machtigingen en digitale handtekeningen voor zowel eenmalige als periodieke transacties. Door de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) is het beleid in Europa in elk geval gelijkgetrokken: alle SEPA-landen hanteren nu dezelfde richtlijnen op de betaalmarkt maar per land hanteren banken wel weer hun eigen standaarden.

1-cents transacties

Dat betekent ook dat de ‘ouderwetse’ Nederlandse manier van machtigen is verdwenen. De rood-groene-gele-rode kaart kennen we gelukkig niet meer. Daarvoor in de plaats vragen nu veel bedrijven hun klanten om een transactie van 1 cent, te betalen met iDEAL, zodat zij in het bezit komen van het banknummer en hen maandelijks het bedrag van bijvoorbeeld een sportabonnement in rekening kunnen brengen. Deze manier van machtigen is ongeldig, zo oordeelde de rechter, want in deze transactie staat niets concreets over een machtiging. Een transactie moet verwijzen naar een contract waarin de voorwaarden van een machtiging staan vermeld.

Digitale machtigingen

Het e-mandate biedt daarom uitkomst. Deze digitale machtiging, waarin uw klanten online hun handtekening zetten, wordt direct bij de eerste transactie van 0 cent, met de normale iDEAL-workflow,  voorzien van een mandatenummer. Dit nummer, dat verwijst naar een machtigingscontract, wordt digitaal opgeslagen door banken, als bewijslast. Alle automatische incasso’s die hierna volgen zullen altijd ditzelfde mandatenummer hebben. Een efficiënte manier van machtigen, want: real-time, direct verwerkt en geen papieren (machtigingskaartje of pdf) rompslomp.

PayByLink en Twikey

Ook voor online machtigingen kan PayByLink voor u veel gemak bieden. Voor het gebruiken van een e-mandate heeft u een contract nodig met een mandate service provider (MSP) en een SEPA-machtigingscontract met uw bank. PayByLink werkt samen met mandate service provider Twikey om u zoveel mogelijk werk uit handen te kunnen nemen. Twikey werkt daarbij op basis van uw eigen contract met uw bank en doet de gehele digitale afhandeling van mandates. Alle linkjes die benodigd zijn om machtigingen uit te sturen zijn geïntegreerd in PayByLink en kunnen met keurige templates worden uitgestuurd per mail, sms en/of zijn direct online te gebruiken! Via PayByLink kunnen zowel de mandates worden gerealiseerd als de daarop volgende herhalende transacties voor abonnementen, gebruikskosten en meer!

Naast SEPA-machtigingen ook creditcards in dezelfde PayByLink koppeling

Veel Europese klanten die geen bankmachtiging willen afgeven en zeker klanten van buiten Europa kiezen voor periodieke transacties via de creditcard. Normaal gesproken heeft een bedrijf hiervoor een aparte internetkassa nodig met extra functionele aanpassingen. Ook hier biedt PayByLink uitkomst via één en dezelfde koppeling. Met creditcards vormt de eerste transactie feitelijk ook een soort mandate: tijdens de eerste transactie wordt bij de internetkassa het klantnummer gekoppeld aan het kaartnummer, dat alleen bekend blijft bij de internetkassa. Wanneer u vervolgens het eerste maandbedrag (bijvoorbeeld) in rekening wilt brengen, kunt u de echte transactie weer bij PayByLink inschieten op basis van het klantnummer i.p.v. het kaartnummer. PayByLink schiet dat vervolgens door naar de achterliggende internetkassa. Wederom ontzorging dus!

Als u dus periodieke transacties wilt verwerken en daarbij met een bank- of creditcardmachtiging int, fungeert PayByLink als één koppelpunt naar zowel de mandate service provider als naar de internetkassa en heeft u maar één koppeling nodig. En daardoor hoeft u voor alle mandates en transacties slechts één dashboard in de gaten te houden en behoudt dus gemakkelijk de controle over alle eigen transacties!

Lees ook

Ruim € 1 miljard geïnd via PayByLink!

Alle PayByLink-klanten samen hebben ruim € 1 miljard via onze betaallink geïnd. Een fantastische mijlpaal. En daar zijn we best een beetje trots op! Maar vooral een succes voor alle organisaties die de betaallinks via PayByLink versturen. Want hun klanten betalen tot 3x sneller dan bij gewone facturen.

Meer betalingen dankzij Cannock Pay

Door de coronapandemie werden deurwaarders beperkt in hun werkwijze door het wegvallen van persoonlijk contact. De mobiele pinautomaat kon niet langer worden gebruikt bij het ophalen van betalingen. Er moest een oplossing komen die betalingen op afstand mogelijk maakte. Cannock Chase Public ontwikkelde in samenwerking met PayByLink een eigen applicatie die deurwaarders deze mogelijkheid geeft: Cannock Pay.

‘Eenmalige machtiging werd onwerkbaar’

“Onze medewerkers op het Contactcenter hadden meer moeite met het overstappen op betaallinks dan onze gasten,” vertelt manager Financiën en ICT Rudy Herrema van Rederij Doeksen met een glimlach. “Maar ook zij waren er snel aan gewend, hoor. PayByLink maakt hun werk ook veel eenvoudiger.”